Tiêu Non Ngâm Chua Ngọt

53.300

Thành phần:

  • Nguyên liệu: tiêu non (32%), dấm, nước, muối, đường.
  • Chất bảo quản : E200