Gói Thành Ý
155.000 đ/gói
Mắm cà pháo 390gr
Dưa món 450gr
Kiệu ngâm chua ngọt 370gr
Gói Hoan hỷ
155.000 đ/gói
Kim chi 390gr
Dưa món 450gr
Kiệu ngâm chua ngọt 370gr