Showing 1–12 of 39 results

BÁNH HUẾ

Bánh Lọc Huế

5.000

BÁNH HUẾ

Bánh Nậm Huế

5.000

SẢN PHẨM CHUA NGỌT

Bắp Non Ngâm Chua Ngọt

34.000

SẢN PHẨM CHUA NGỌT

Bồn Bồn chua ngọt

38.000

CÁC LOẠI MẮM

Cà Mắm Nêm

32.000

SẢN PHẨM CHUA NGỌT

Cà Pháo Ngâm Chua Ngọt

25.300

SẢN PHẨM CHUA NGỌT

Cải Sậy

21.300

SẢN PHẨM CHUA NGỌT

Chanh Muối

26.700

CÁC LOẠI MẮM

Củ Cải Ngâm

39.300

CÁC LOẠI MẮM

Dưa Mắm

29.300

CÁC LOẠI MẮM

Dưa Món

40.000

SẢN PHẨM CHUA NGỌT

Dưa Nụ Ngâm Chua Ngọt

66.600